Why stand alone if we can go together?

International Prophetic School Vrijdag 11 oktober + Zaterdag 12 oktober – IJsselstein


PROFETISCHE SCHOOL
De International Prophetic School is ontwikkeld om een nieuwe generatie profeten op
te leiden op elk niveau van de profetische bediening. De school wil mannen en vrouwen
toerusten door middel van Bijbels onderwijs over de profetische bediening en om het
profetische te activeren en over te dragen aan de hand van 40 jaar persoonlijke ervaring.
Dit onderwijs wordt aangeboden aan ieder niveau van leiderschap en aan iedereen die
geïnteresseerd is in de profetische bediening.
De school bestaat uit twee jaar Bijbelstudie, activering van de geestelijke gaven en kan
leiden tot een derde jaar selectieve en persoonlijke (1 op 1) begeleiding en coaching door
Stephen en Rita Fedele.
Meer informatie: FRIENDSFORMINISTRIES.NL